Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
27/11/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Υγείας - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Παραλείψεις στον Πίνακα Παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια Αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επʼ αόριστον

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης που υπογράφηκε στις 31 Οκτωβρίου 2013 από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζονται οι συνολικά 43 παθήσεις για τις οποίες κρίθηκε ότι δεν είναι αναστρέψιμες και κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται οι ασφαλισμένοι να επαναξιολογηθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ο καθορισμός των παθήσεων πραγματοποιήθηκε από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στην οποία ήταν Πρόεδρος ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παναγιώτης Κοκκόρης και συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και ιατροί καθώς και εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Ο Πίνακας με τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον διευκολύνει την πιστοποίηση και την αξιολόγηση της αναπηρίας. Διαπιστώνονται, όμως, τόσο παραλείψεις πολλών μη αναστρέψιμων παθήσεων όσο και παραλείψεις σε κάποιες αναφερόμενες παθήσεις που εξαιρούν αναιτιολόγητα πολλούς πάσχοντες της ίδιας πάθησης.

Το σημαντικότερο όλων είναι η διαπίστωση ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση των παθήσεων του Πίνακα με τα όσα αναφέρονται για τις παθήσεις στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.), που είναι θεσμικά κατοχυρωμένος ως οδηγός για τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ για την έκδοση των βεβαιώσεων αναπηρίας.

Συγκεκριμένα, παθήσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και δεν αναφέρονται, είναι για παράδειγμα οι παρακάτω:

Η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ινσουλινοθεραπευόμενος), η αιμορροφιλία, τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα,  η Νόσος Crohn και το κρανιοφαρυγγίωμα - υδροκεφαλία που ανήκει στα Νεοπλάσματα,  η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ΧΝΑΤΣ (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση), η  "μη αντιρροπούμενη κίρρωση" η οποία είναι αντίστοιχη με την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου κ.λπ.

Επιπλέον, παθήσεις  που αναφέρονται αλλά έχουν παραλείψεις:

α) Μεσογειακή Αναιμία, όπου δεν αναφέρεται η Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία για την οποία στον Ε.Π.Π.Π.Α αναγράφονται τα ίδια επίπεδα βαρύτητας και το ίδιο κατώτερο ποσοστό αναπηρίας 67%.

Β) Δρεπανοκυτταρική Αναιμία, όπου αναφέρεται μόνο η “Ομόζυγος δρεπανοκυτταρική αναιμία” αλλά όχι η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (διπλός ετεροζυγώτης δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και μεσογειακής αναιμίας), ενώ έχουν τα ίδια δεδομένα ως προς τα επίπεδα βαρύτητας και το ίδιο κατώτερο ποσοστό αναπηρίας 67%.

Επειδή κρίνεται κοινωνικά δίκαιο να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στον Πίνακα με τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον ώστε, να απαλλαγούν τα άτομα με αναπηρία και οι πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις από τις συνεχείς επαναξιολογήσεις από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-    Σκοπεύει η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή να επανεξετάσει την κατάρτιση της λίστας και να συμπεριλάβει τις παθήσεις που αναφέρονται στην ερώτησή μας καθώς και άλλες που ενδέχεται να προκύψουν μέσα από την εκτίμηση;

-    Τα άτομα με αναπηρία που συγκαταλέγονται στις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις και έχουν αποφάσεις υγειονομικών επίτροπων των πρώην νομαρχιών ως «επʼ αόριστον» ή «δια βίου», θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις αποφάσεις αυτές για οποιοδήποτε λόγο ή θα πρέπει να πάρουν νέο πιστοποιητικό από τις διοικητικές υπηρεσίες των ΚΕΠΑ;

-    Όσα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται στις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις και έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις στα ΚΕΠΑ  για οποιαδήποτε κατηγορία αιτημάτων  και δεν έχουν περάσει από επαναξιολόγηση από τα ΚΕΠΑ  διαθέτουν όμως αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών από τις πρώην νομαρχίες θα εξαιρούνται και με ποια διαδικασία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΕΝΗ ΒΑΜΒΑΚΑ

ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΤΑΘΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ